Eisenhower Matrix met Todoist

Beschikbaar voor:
Gratis
Premium
Business

De Eisenhower Matrix methode, die werd gebruikt door de Amerikaanse president Dwight D. Eisenhower, is gebaseerd op de taakevaluatie met behulp van de criteria die belangrijk/onbelangrijk zijn en dringend/niet dringend. Deze methode visualiseert taken in een Eisenhower Decision Matrix (ook wel bekend als de Eisenhower Box). De horizontale X-as vertegenwoordigt het niveau van urgentie, waarbij de linkerkant het meest dringend en de rechterkant het minst dringend is. De verticale Y-as vertegenwoordigt hoe belangrijk iets is, met het laagste belang aan de onderkant en het hoogste bovenaan.

Het resultaat is vier kwadranten: dringend en belangrijk, minder dringend maar nog steeds belangrijk, minder belangrijk maar dringend en minder belangrijk en minder dringend. U kunt al uw taken in de grafieken ('boxen') plaatsen, zodat u een duidelijk inzicht krijgt in wat er echt moet gebeuren en wat kan (en moet) wachten. Meer lezen...

Hoe zet u een Eisenhower Matrix workflow in Todoist op met gebruik van labels:

 1. Maak vier labels aan @belangrijk, @niet-belangrijk, @dringend, en @niet-dringend.
 2. Maak een filter aan met de naam Eisenhower Matrix: @belangrijk & @dringend, @belangrijk & @niet-dringend, @niet-belangrijk & @dringend, @niet-belangrijk & @niet-dringend.
 3. Zorg dat u een van de vier eerder aangemaakte labels aan elke nieuwe taak hangt.
 4. Maak eerst belangrijke en dringende taken af. Voeg een specifieke deadline toe aan al uw belangrijke maar niet-dringende taken. Delegeer zoveel mogelijk niet-belangrijke maar dringende taken. Niet-belangrijke en niet-dringende taken zouden als laatste moeten worden gedaan (of helemaal niet).

Hoe zet u een Eisenhower Matrix workflow in Todoist op met gebruik van prioriteiten:

 1. Maak een filter aan met de naam Eisenhower Matrix: p1, p2, p3, p4.
 2. Zorg dat u een van de vier prioriteiten aan elke nieuwe taak toevoegt.
  • P1 = Belangrijk en dringend
  • P2 = Belangrijk maar niet-dringend
  • P3 = Niet-belangrijk maar dringend
  • P4 = Niet-belangrijk en niet-dringend
 3. Maak eerst P1 taken af. Voeg een specifieke deadline toe aan al uw P2 taken. Delegeer zoveel mogelijk P3 taken. P4 taken zouden als laatst moeten worden gedaan (of helemaal niet).