Tworzenie pod-projektów

Dostępne w:
Darmowy
Premium
Business

Pod-projekty są pomocne w organizacji rosnącej listy projektów. Na przykład, możesz utworzyć główne projekty "Praca" i "Osobiste", a następnie dodawać do nich pomniejsze projekty.

Możesz zwinąć pod-projekty pod głównymi projektami, tymczasowo ukrywając je. Dzięki temu nie będą cię rozpraszać.

Obecnie obsługujemy pod-projekty na trzech poziomach wcięcia.

sub-projects-web-list.jpg

sub-projects-windows-list.jpg

sub-projects-ios-list.jpg

sub-projects-android-list.jpg

Jak zmienić projekt w pod-projekt:

  1. Najedź na projekt.
  2. Kliknij i przytrzymaj ikonę, która pojawi się na lewo od projektu.
  3. Przeciągnij i upuść ją do lewej lub prawej, aby zmienić poziom wcięcia.

 

sub-projects-web.gif

  1. Naciśnij i przytrzymaj projekt, a następnie przesuń go w lewo lub prawo, aby zmienić poziom wcięcia.
  2. Aby dodać nowy pod-projekt, kliknij prawym klawiszem na istniejący projekt i wybierz Dodaj niżej wcięty.

sub-projects-windows.gif

  1. Naciśnij i przytrzymaj projekt.
  2. Przeciągnij i upuść go do lewej lub prawej, aby zmienić poziom jego wcięcia.

sub-projects-android.gif

  1. Naciśnij i przytrzymaj projekt.
  2. Przeciągnij i upuść go do lewej lub prawej, aby zmienić poziom jego wcięcia.

sub-projects-ios.gif

Możesz także utworzyć pod-zadania wewnątrz projektów, aby podzielić zadania na mniejsze.