Korzystanie z wtyczek Gmail/Outlook dla Todoist

Dostępne w:
Darmowy
Premium
Business

Po zainstalowaniu wtyczek Todoist na Gmail lub na Outlook możesz bez trudu zamieniać wiadomości e-mail w zadania.

email-as-task2.gif

  1. Otwórz lub zaznacz e-mail, który chcesz zamienić w zadanie.
  2. Kliknij na ikonę wtyczki Todoist, a następnie na + dla Szybkiego Dodawania.
  3. Kliknij na link Dodaj e-mail jako zadanie na dole okna szybkiego dodawania. Tytuł e-maila oraz link zostanie dodany do zadania.
  4. Możesz również dodać szczegóły dotyczące zadania, w tym etykiety, priorytety, daty, zadania za pomocą funkcji szybkiego dodawania.
  5. Kliknij Dodaj zadanie.
Link do Dodaj e-mail jako zadanie znajduje się również na dole dowolnego projektu (musi być otwarty e-mail w kliencie poczty).