Skróty klawiaturowe

Dostępne w:
Darmowy
Premium
Business

Skróty pozwalają oszczędzić czas. Niektórych możesz używać w całej aplikacji, a niektóre - tylko podczas dodawania i edycji zadań.

Skróty Szybkiego Dodawania zadań

Możesz wprowadzić skróty w pasku zadań i dodać takie szczegóły, jak projekt, poziom priorytetu, przydzielone osoby. Działają na każdej platformie.

Czynność

Skrót

Dodaj etykietę

@

Wybierz projekt

#

Dodaj osobę do przydzielenia

+

Ustaw poziom priorytetu

p1, p2, p3, p4

Dodaj komentarz do utworzonego zadania (tylko w aplikacji na przeglądarkę, Mac, Windows (starsze wersje)

Ctrl + m

Zapisz i przejdź do komentarzy (tylko w Windows 10)

Alt + Enter

Otwórz edytor zadań (tylko w Windows 10)

Tab

 

Skróty z których można korzystać wszędzie

Te skróty działają w całej aplikacji.

Czynność

Skrót

Zaznacz i zmień wiele zadań na raz

Ctrl + Click lub  Shift + Click na wielu zadaniach

(użyj m, aby przejść do trybu zaznaczania wielu pozycji w Windows 10)

Dodaj zadanie

q

Dodaj nowe zadanie na dole listy

a

Dodaj nowe zadanie na górze listy

A

Otwórz wyszukiwanie

/ lub f   (ctrl +f w Windows 10)

Cofnij ostatnią czynność

u

Ręczne synchronizowanie

(tylko w Windows 10)

F5

Przejdź do strony domyślnej  (tylko w Windows 10)

Strona domowa

Nawigowanie w różnych widokach

(tylko w Windows 10)

Page up

Nawigowanie w różnych widokach

(tylko w Windows 10)

Page Down

 

Dodawanie lub edytowanie zadań

Aby te skróty działały, kursor musi być na polu zadań. Czynności przypisane do skrótów zależą od tego, czy tworzysz lub edytujesz zadanie.

Czynność

Skrót

Anuluj obecne zmiany

Esc

Zapisz utworzone zadanie i utwórz nowe poniżej

Enter

Zapisz zmiany w istniejącym zadaniu i utwórz nowe poniżej

Shift + Enter

Zapisz nowe zadanie lub zapisz zmiany w istniejącym i utwórz nowe zadanie powyżej

Ctrl + Enter

Przejdź do zadania powyżej obecnie edytowanego

Ctrl + up

Przejdź do zadania poniżej obecnie edytowanego

Ctrl + dół

 

Tworzenie i wykonywanie pod-zadań

Czynność

Skrót

Zwiększ wcięcie zadania (działa tylko w projektach)

Mac: ⌘ + Option + 

Windows: Ctrl + Alt + 

(Alt + Shift + w Windows 10)

Zmniejsz wcięcie zadania (działa tylko w projektach)

Mac: ⌘ + Option + 

Windows: Ctrl + Alt + 

(Alt + Shift + w Windows 10)

Wykonywanie pod-zadania lub zadania cyklicznego i przeniesienie go do archiwum

Shift+Click (przytrzymaj Shift podczas oznaczania pod-zadania lub zadania cyklicznego jako wykonanego)

 

Sortowanie zadań wewnątrz projektu

Aby te skróty działały, musisz być w widoku projektu.

Czynność

Skrót

Sortuj wg. daty

s

Sortuj wg. priorytetu

p

Sort wg. przydzielonych

r

 

Todoist dla Mac – globalne skróty

Te skróty działają na twoim komputerze, gdy tylko Todoist jest uruchomione na Mac.

Czynność

Skrót

Pokaż/ukryj Todoist

Control + Command + T

Otwórz Szybkie Dodawanie zadań

Control + Command + A

 

Możesz ustawić własne skróty, przechodząc do Preferencje > Todoist w górnym pasku na Mac (lub za pomocą skrótu: +, ).

Todoist dla Windows (starsze wersje) – globalne skróty

Te skróty działają na twoim komputerze, gdy tylko Todoist jest uruchomione na Windows.

Windows 10 nie obsługuje globalnych skrótów.

Czynność

Skrót

Pokaż/ukryj Todoist

Ctrl + Alt + T

Szybkie dodawanie zadań

Ctrl + Alt + A

Możesz ustawić własne skróty, klikając prawym klawiszem ma ikonę Todoist w pasku zadań (w prawym dolnym rogu) i wybierając Konfiguracja.

Todoist dla Android-tylko skróty

Czynności

Czynność

Skrót

Otwórz wyszukiwanie

Ctrl + F

Otwórz Szybkie Dodawanie zadań

Ctrl + N

Prześlij komentarz

Ctrl + Enter

Dodaj zadanie na górze listy

Ctrl + Shift + N

Dodaj nowy projekt

Ctrl + Shift + P

Dodaj nową etykietę

Ctrl + Shift + L

Dodaj nowy filtr

Ctrl + Shift + F

Ręczne synchronizowanie

Ctrl + S


Nawigacja

Czynność

Skrót

Skrzynka

Ctrl + 1

Skrzynka zespołu (tylko Todoist Business)

Ctrl + Shift + 1

Dzisiaj

Ctrl + 2

Następne 7 dni

Ctrl + 3

Projekty

Ctrl + 4

Etykiety

Ctrl + 5

Filtry

Ctrl + 6

Ustawienia

Ctrl + ,