Skróty klawiaturowe

Available for:
Free
Premium
Business

Skróty podczas edycji lub umieszczania elementów

Pole wprowadzania musi być zaznaczone, by skróty działały - aby użyć skrótu, upewnij się, że tekst jest zaznaczony, lub że Twój kursor znajduje się w polu wprowadzania.

SkrótDo czego służy
ESC Anuluj bieżącą edycję
Enter Zapisz bieżącą pozycję i dodaj pod nią nowy element
CTRL+Enter Zapisz bieżącą pozycję i dodaj nad nią nowy element
SHIFT+Enter Zapisz aktualnie edytowaną pozycję i załącz pod nią nowy element
CTRL+LeftArrow Przenieś element o jeden akapit w lewo. Możesz używać tej opcji, do tworzenia pod-elementów
CTRL+RightArrow Przenieś element jeden akapit w prawo. Możesz używać tej opcji, aby utworzyć podelementy
CTRL+UpArrow Zapisz bieżący element i edytuj pozycję powyżej
CTRL+DownArrow Zapisz bieżący element i edytuj pozycję poniżej
SHIFT+Click Complete and move to history a sub-task or a recurring task (you need to hold Shift while checking it off).

Skróty ogólne

Te skróty mogą być wykorzystywane bez wyboru elementu do edycji.

SkrótDo czego służy
Przytrzymaj CTRL lub Shift i kliknij na zadaniu Wybierz i aktualizuj wiele zadań równocześnie
Kliknij na treść zadania Edytuj zadanie
q, CTRL+q Szybko dodaj zadanie z każdego miejsca
a Dodaj nowy element na dole
A Dodaj nowy element na górze
/ Przejście do pola zapytania
s Porządkuj elementy według daty
p Porządkuj elementy według priorytetu
1, 2, 3, lub 4 podczas przeciągania i upuszczania zadania Zmień poziom akapitu zadania