Współdzielenie

Available for:
Free
Premium
Business

Łatwa współpraca

Współdziel projekty, przydzielaj zadania, omawiaj ważne kwestie i otrzymuj powiadomienia o zmianach. Dzięki Todoist współpraca idzie łatwo i płynnie na każdym urządzeniu czy platformie.


Jak współdzielić projekty
By rozpocząć współdzielenie projektu:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na projekt.
2. Wybierz "Współdziel projekt" z menu.
3. Zaproś kogoś do projektu przy pomocy jego adresu email.

Jak przydzielać zadania indywidualne
Najpierw rozpocznij współdzielenie projektu (opisane powyżej). Następnie wybierz w projekcie zadanie, które chcesz komuś przydzielić. Użyj ikonki "głowy", umieszczonej przy każdym zadaniu, by przydzielić je osobie, wybranej z rozwijanego menu.

Jak usuwać współpracowników z projektów
Aby zakończyć współdzielenie projektu:
1. Kliknij prawym przyciskiem myszy na projekt.
2. Wybierz "Współdziel projekt" z menu.
3. Usuń współpracownika klikając X przy jego imieniu.

Współdzielenie zadań/projektów dla użytkowników darmowych oraz premium
Zarówno użytkownicy darmowi, jak i premium, mogą współdzielić projekty i przydzielać zadania. Jedyna różnica we współdzieleniu polega na tym, że darmowi użytkownicy mogą zaprosić 5 osób do każdego z projektów, a użytkownicy premium aż 25. W obu przypadkach może to być 5 lub 25 różnych osób dla każdego projektu.