Formatowanie tekstu

Available for:
Free
Premium
Business

Aby pogrubiać, podkreślać tekst lub wstawiać linki możesz korzystać z kodów. Na przykład:

Bold text

To co wpiszeszJak to będzie wyglądać
!!Pogrubiona czcionka!! Pogrubiona czcionka
__Pochylona czcionka__ Pochylona czcionka
http://google.com/ (Google) Google

Szybie przypisanie priorytetu

Jeśli w polu tekstowym elementu wprowadzisz !!3, Todoist przypisze temu elementowi priorytet 3. Po zapisaniu elementu !!3 zostanie usunięte z treści, a zadanie otrzyma priorytet 3.

Każdy poziom priorytetu możesz przypisać skrótem, np. !!1 dla priorytetu 1, !!2 dla priorytetu 2, lub !!4 dla priorytetu 4. Przykładowo:

Zadanie o priorytecie 1

Wyślij zlecenie
Have more questions? Skontaktuj się z nami