Filtry

Dostępne w:
Darmowy
Premium
Business

Filtry pozwalają zapisać wyszukiwanie zadań; szukane zadanie znajdziesz w kilka sekund. Na przykład, możesz wyświetlić listę zadań z etykietą @email, których termin również upływa dzisiaj lub zaczynasz dzień od listy zdań związanych z pracą, które mają najwyższy priorytet .


Odpowiednio używane filtry są idealnym rozwiązaniem które może pomóc ci skupić się na odpowiednim zadaniu w odpowiedniej chwili.

Przydatne filtry:

Zapytania dla filtrów

Opis

(zaległe | dzisiaj) & #praca

Pokazuje wszystkie zadania w projekcie "Praca", które są zaległe lub których termin upływa dzisiaj.

bez terminu

Pokazuje wszystkie zadania bez terminu. Użyteczne dla codziennych/cotygodniowych czynności, jak przeglądy.

7 dni & @oczekujące

Pokazuje wszystkie zadania z terminem w ciągu najbliższych 7 dni, które oznaczone są etykietą "oczekujące". Dobre rozwiązanie do oznaczania zadań w bieżącym tygodniu

utworzono przed: -365 dni

Pokazuje wszystkie zadania utworzone 365 dni temu. Ten filtr pomoże ci znaleźć zadania, które zbierają kurz na twojej liście zadań.

przypisane dla: Allan

Pokazuje zadania przypisane do Allana. To najszybszy sposób na pokazanie, nad czym pracuje Allan.

przypisane przez: ja

Pokazuje wszystkie zadania, które przypisałeś innym. Przydatne do śledzenia oddelegowanych zadań.

współdzielone & !przypisane

Pokazuje zadania we współdzielonym projekcie, które nie zostały przypisane. Filtr pomaga znaleźć zadania, nad którymi nikt nie pracuje.

Jak tworzyć, edytować i usuwać filtry

Jak utworzyć filtr:

 1. W lewym panelu kliknij na zakładkę Filtry.
 2. Na dole listy filtrów, kliknij Dodaj filtr.
 3. Wpisz nazwę filtra.
 4. Możesz zmienić kolor, klikając na kroplę.
 5. Wpisz zapytanie dla filtra (poniżej znajduje się lista wszystkich opcji).
 6. Kliknij na przycisk Dodaj filtr , aby dodać filtr.

Twój nowy filtr zostanie dodany na końcu listy. Gdy na niego klikniesz, wyświetli się lista powiązanych zadań.

Aby zmienić rozmieszczenie filtrów, najedź kursorem na filtr, kliknij i trzymaj szarą ikonę, która pojawi się po lewej, i przeciągnij filtr w inne miejsce na liście.

Edytowanie i usuwanie filtrów:

 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na filtr
 2. Wybierz Edytuj filtr lub Usuń filtr

 

filters-web.gif

Jak utworzyć filtr:

 1. W lewym panelu kliknij na zakładkę Filtry.
 2. Na dole listy filtrów kliknij +Dodaj filtr.
 3. Wpisz nazwę filtra.
 4. Możesz zmienić kolor, klikając na kroplę.
 5. Wpisz zapytanie dla filtra (poniżej znajduje się lista wszystkich opcji).
 6. Kliknij na przyciskZapisz filtr , aby zapisać filtr.

Edytowanie i usuwanie filtrów:

 1. Kliknij prawym klawiszem myszy na filtr.
 2. Wybierz Edytuj lub Usuń.

 

filters-windows.gif

Jak utworzyć filtr:

 1. Naciśnij Filtry w menu po lewej, aby otworzyć listę ze wszystkimi, bieżącymi filtrami.
 2. Na dole listy naciśnij +Dodaj filtr.
 3. Wpisz nazwę filtra, wybierz kolor i wpisz zapytanie (poniżej jest lista opcji).
 4. Naciśnij Gotowe w prawym górnym, aby zapisać nowy filtr.

Edytowanie i usuwanie filtrów:

 1. Naciśnij Filtry w menu po lewej, aby otworzyć listę ze wszystkimi, bieżącymi filtrami.
 2. Przeciągnij filtr, który chcesz zmienić, z prawej na lewo.
 3. Wybierz ikonę ołówka, aby edytować filtr, wykonaj zmiany i naciśnij Gotowe w prawym górnym rogu, aby zapisać zmiany.
 4. Lub wybierz ikonę kosza, aby usunąć filtr i naciśnij Usuń filtr, aby potwierdzić.

 

filters-ios.gif

Jak utworzyć filtr:

 1. Otwórz menu nawigacji w lewym górnym rogu Todoist.
 2. Naciśnij Filtry, aby otworzyć listę ze wszystkimi, bieżącymi filtrami.
 3. Na dole listy, naciśnij Zarządzaj filtrami.
 4. Naciśnij Dodaj filtr.
 5. Wpisz nazwę filtra, wybierz kolor i wpisz zapytanie (poniżej jest lista opcji).
 6. Naciśnij ikonę przesyłania w prawym górnym rogu, aby zapisać nowy filtr.

Twój nowy filtr zostanie dodany na końcu listy. Możesz zmienić pozycje filtrów na liście w dowolny sposób.

Naciśnij Gotowe na dole listy filtrów, aby zapisać zmiany

Edytowanie i usuwanie filtrów:

 1. Otwórz menu nawigacji w lewym górnym rogu Todoist.
 2. Naciśnij Filtry, aby otworzyć listę ze wszystkimi, bieżącymi filtrami.
 3. Na dole listy, naciśnij Zarządzaj filtrami.
 4. Naciśnij filtr, który chcesz edytować lub usunąć.
 5. Naciśnij ikonę przesyłania w prawym górnym rogu, aby zapisać poczynione zmiany.
 6. Lub naciśnij three_dots.png ikonę w prawym górnym rogu i wybierz Usuń, aby usunąć filtr.
 7. Naciśnij Gotowe na dole listy filtrów, aby zapisać zmiany.

 

filters-android.gif

Przykładowe zapytania dla filtrów

Możesz utworzyć dowolny filtr, dostosowany do twojego sposobu pracy. 

Możesz utworzyć zapytanie na podstawie:

Terminów

Poziomu priorytetu

Etykiet

Projektów & podprojektów

Daty utworzenia zadania

Współdzielonych projektów & przydzielanych/przydzielających

Słów kluczowych

Zapytania możesz łączyć, tworząc bardziej złożone filtry

Filtry bazujące na terminach:

Zapytania dla filtrów

Opis

Sty 3

Pokazuje wszystkie zadania z terminem w danym dniu. Na przykład: Maj 5, 16/05, 8 Sierpień, jutro tod, za 10 dni, Niedziela, 10 Lut 2020

termin przed: Maj 5

Pokazuje wszystkie zadania z terminem przed tą datą. Przykłady: termin przed: Sierpień 10, termin przed: 13/08, termin przed: 6pm

termin po: Czerwiec 20

Pokazuje wszystkie zadania z terminem po tej dacie. Przykłady: termin po: 16 Maj, termin po: 23/09, termin po: 16:30

bez terminu

Pokazuje wszystkie zadania, które nie mają terminu. Alternatywa: brak terminu

zaległe

Pokazuje wszystkie zaległe zadania. Alternatywy: over due, od

5 dni

Pokazuje zadania z terminami upływającymi w ciągu 5 dni. Alternatywne: następne 5 dni

cykliczne

Pokazuje zadania, które mają cykliczne terminy.

Możesz zapisać datę w różnych formatach:

 • Dokładna data: 11/5/2017, Lis 5 2017
 • Dokładna data i godzina: 10/5/2017 5pm, Oct 5th 5pm
 • Daty względne: dzisiaj, jutro, wczoraj, 3 dni (termin upływa za 3 dni), -3 dni (zaległe w ciągu ostatnich trzech dni)
 • Dni tygodnia: Poniedziałek, Wtorek, ... Niedziela

 

Filtrowanie wg. poziomu priorytetu

Zapytanie

Opis

p1

Pokazuje zadania o priorytecie 1

p2

Pokazuje zadania o priorytecie 2

p3 Pokazuje zadania o priorytecie 3

Bez priorytetu

Pokazuje wszystkie zadania bez priorytetu

 

Filtry bazujące na etykietach:

Zapytanie

Opis

@email

Pokazuje wszystkie zadania z etykietą @email

bez etykiet

Pokazuje zadania bez etykiet

 

Filtry oparte na projektach i pod-projektach

Zapytanie

Opis

#Work

Pokazuje wszystkie zadania w projekcie “Work”

##Work

Pokazuje wszystkie zadania w projekcie "Work" i jego pod-projektach

 

Filtry oparte na dacie utworzenia zadania:

Zapytanie

Opis

utworzono: Sty 3

Pokazuje zadania utworzone 3 Sty

utworzono przed: -365 dni

Pokazuje zadania utworzone dawniej niż 365 dni temu.

utworzono po: -365 dni

Pokazuje zadania utworzone w ciągu 365 dni.


Filtrowanie we współdzielonych projektach i przypisanych zadaniach:

Zapytanie

Opis

przypisane do innych

Pokazuje zadania przypisane do innych

przypisane przez: Steven

Pokazuje zadania, które przypisał Steven

przypisane przez: ja

Pokazuje zadania, które przypisałeś innym

przypisane

Pokazuje zadania, które zostały przypisane dowolnej osobie

współdzielone

Pokazuje zadania we współdzielonych projektach


Współpracownika można zidentyfikować za pomocą:

 • e-mail osoby
 • imię osoby
 • ja
 • inni (wszyscy oprócz ciebie)

 

Filtry bazujące na słowach kluczowych:

Wpisywane

Opis

szukaj: email

Pokazuje zadania, które zawierają słowo email oraz zadania, które w komentarzach zawierają słowo email


Jak uwzględnić zadania przypisane do innych:

Domyślnie filtry Todoist nie zwrócą zadań przypisanych do innych. Aby je wyświetlić, wpisz poniższe zapytanie:

Zapytanie

Opis

wszystkie

Pokazuje wszystkie zadania w Todoist

 

Łączenie zapytań pozwala tworzyć zaawansowane filtry:

W Todoist Premium możesz łączyć wiele zapytań wymienionych powyżej. Na przykład dzisiaj & p1 wyświetli listę zadań o priorytecie 1, których termin upływa dzisiaj.

Jak można utworzyć złożone filtry:

Zapytanie

Opis

Dzisiaj & @email

Pokazuje zadania z terminem na dziś z etykietą @email (& oznacza "i")

@work | @office

Pokazuje zadania oznaczone jako @work lub @office ( "|" oznacza "lub")

!przypisane

Pokazuje zadania, które nie są do nikogo przypisane (! oznacza “nie”)

(dzisiaj | zaległe) & #Work

Pokazuje zadania w projekcie "Work", których termin upływa dzisiaj lub już upłynął (aby utworzyć złożone zapytania, zawrzyj je w nawiasach)

 

Uruchamiane wielu filtrów na raz:

Filtry pozwalają łączyć wyszukiwania. Aby łączyć wyszukiwania w jeden filtr, oddziel je przecinkami.

Na przykład, p1 & zaległe, p4 & dziś wyświetli dwie listy zadań, jedną dla zapytań p1 & zaległe i drugą dla p4 & dziś.