Filtry

Available for:
Free
Premium
Business

Twórz rozmaite filtry i filtruj swoje zadania jak Ci się tylko podoba.

 

Możesz wykorzystać skrót klawiaturowy /, by z każdego miejsca szybko zaznaczyć pole tekstowe filtru.

Zapytania według daty

Gdy wpiszeszTodoist zrozumie
dziś 2015-10-15
jutro 2015-10-16
4 dni Pokaż plan na następne 4 dni
10 2015-11-10
10/5/2006 2006-10-05
dziś, jutro, friday Pokaż plan na dziś, jutro i piątek
brak terminu Pokaż zadania, które nie posiadają ostatecznego terminu

Inne wyszukiwania

zaległe Pokaż zaległe elementy.
zobacz wszystkie Pokaż wszystkie projekty i ich aktywne elementy.
priorytet 1 Pokaż wszystkie elementy o priorytecie 1. p2 i p3 również zadziałają.
:all: & 7 days Wszystkie zadania (wliczając zadania przydzielone innym) na najbliższe 7 dni.
:to me: & 7 days Zadania przypisane do mnie na najbliższe 7 dni.
:to others: & 7 days Zadania, które przypisałeś innym na najbliższe 7 dni.
p:projectname Wszystkie zadania z projektu o nazwie "nazwaprojektu" oraz jego pod-projektów.

Wyszukiwanie zadań

Todoist Premium pozwala na wyszukiwanie tekstu w zadaniach i notatkach. Po prostu wprowadź tekst, który chcesz wyszukać, w oknie wyszukiwania. Możesz również użyć q:, by rozpocząć przeszukiwanie całego tekstu.

Wyszukiwanie zadań

Zapytania według etykiet premium

@home Wyświetl wszystkie elementy oznaczone jako @dom.
(dziś | zaległe) & @home Wyświetl wszystkie elementy zaległe i z terminem na dziś, które są oznaczone etykietą @dom.
7 dni & @home Wyświetl elementy na 7 dni, oznaczone etykietą @dom.
no labels Pokaż wszystkie zadania bez etykiet.

Operatory logiczne premium

Todoist Premium wykorzystuje operatory logiczne - dzięki nim możliwe jest filtrowanie zadań na wiele sposobów.

@work | @office Wyświetl wszystkie elementy oznaczone jako @praca lub @biuro.
(dziś | zaległe) & @home Wyświetl wszystkie elementy zaległe i z terminem na dziś, które są oznaczone etykietą @dom.
7 dni & @home Wyświetl elementy na 7 dni, oznaczone etykietą @dom.
(zaległe | 7 dni) & priority 1 Pokaż zadania o priorytecie 1, których termin realizacji minął lub minie w ciągu 7 dni.
7 dni & !@home Wyświetl elementy na 7 dni, NIE oznaczone etykietą @dom.