Przypomnienia

Dostępne w:
Darmowy
Premium
Business

Jak bez trudu o wszystkim pamiętać? Pomoże Ci Todoist.

Czy chodzi o urodziny mamy czy termin ważnego raportu, po prostu ustaw przypomnienie w Todoist i więcej o tym nie myśl. Todoist wyśle Ci powiadomienie push, e-mail lub wiadomość tekstową, aby przypomnieć Ci o zadaniu.

Możesz nawet ustawić wysyłanie przypomnień w danych lokacjach, np. gdy jesteś w pobliżu sklepu.

Ustawianie automatycznych przypomnień

Możesz ustawić automatyczne przypomnienia dla każdego zadania z danym terminem i godziną. Nie musisz nawet pamiętać o tworzeniu przypomnień. Na przykład, gdy utworzysz zadanie z terminem na jutro o 16, Todoist automatycznie wyśle Ci przypomnienie na 30 minut przed terminem.

Możesz zmienić domyślne ustawienia dla przypomnień: 1) zmienić czas otrzymywania powiadomień; 2) ustawić powiadomienia na push, wysyłane przez e-mail lub wiadomość tekstową.

Ustawianie własnych przypomnień

Możesz także ustawić własne powiadomienia dla dowolnego zadania (także powiadomienia dla lokacji), także dla tych bez terminów.

Przypomnienia zależne od lokalizacji można ustawić korzystając z dowolnego urządzenia, jednak będą one wyświetlane tylko na urządzeniach z systemem iOS lub Android.

Abyaktywować przypomnienia zależne od lokalizacji na urządzeniu z iOS, wybierz kolejno: Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji, a następnie włącz "Usługi lokalizacji".

W Android wszystko potrzebne do działania usługi jest włączone domyślnie.

 1. Podczas dodawania lub edycji zadania, kliknij na ikonę zegara w prawym dolnym rogu.

  reminders-web-add.jpg

 2. Na następnym ekranie kliknij na ikonę zegara i wybierz, czy chcesz utworzyć przypomnienia zależne od lokacji lub czasu. Jeżeli termin zadania ma ustaloną godzinę, wyświetli się trzecia opcja - "Przed zadaniem". Umożliwia ona ustawienie przypomnień na wybrany czas przed terminem.
 3. W zależności od opcji wybranej w punkcie 2, ustaw jak powiadomienie będzie uruchamiane – wpisz lokację, określoną datę i czas, wybierz czas, po jakim zadanie będzie zaległe.
 4. Kliknij na ikonę urządzenia po prawej i wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia push, przez e-mail czy wiadomość tekstową. Jeżeli zadanie jest we współdzielonym projekcie, możesz także ustawić powiadomienia dla członków zespołu, korzystając z domyślnego formatu dla powiadomień.
 5. Kliknij "Dodaj przypomnienie", aby zapisać przypomnienie.

 

reminders-web-list.jpg

 1. Aby dodać lub edytować zadanie, kliknij na ikonę zegara w prawym dolnym rogu.   
 2. Wpisz datę i godzinę, kiedy przypomnienie ma się uruchomić.
 3. Aby dodać przypomnienie, kliknij Dodaj przypomnienie lub naciśnij Enteraby zapisać.

Obecnie w Windows 10 możesz tylko ustawić dla siebie przypomnienia zależne od czasu. Wkrótce dodamy przypomnienia zależne od lokacji, wysyłane przez e-mail lub wiadomość tekstową, a także wysyłanie przypomnień dla współpracowników.

reminders-windows-add.jpg

 

reminders-windows-list.jpg

 1. Naciśnij istniejące zadanie.
 2. Naciśnij na ikonę zegara, która pojawi się pod zadaniem.
 3. Na następnym ekranie wybierz, czy chcesz utworzyć przypomnienie wg czasu lub lokacji.
 4. W zależności od opcji wybranej w punkcie 3, ustaw jak powiadomienie będzie uruchamiane – wpisz lokację, określoną datę i czas lub wybierz datę za pomocą & narzędzia do wybierania terminów.
 5. Kliknij na ikonę Powiadom poniżej i wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia typu push, przez e-mail czy wiadomość tekstową. Jeżeli zadanie jest we współdzielonym projekcie, możesz także ustawić powiadomienia dla członków zespołu, korzystając z domyślnego formatu dla powiadomień.
 6. Naciśnij Gotowe, aby zapisać przypomnienie.

reminders-ios-add.jpg

reminders-ios-list.jpg

 1. Naciśnij istniejące zadanie.
 2. Naciśnij na ikonę zegara, która pojawi się na dole ekranu.
 3. Na następnym ekranie naciśnij ikonę zegara w lewym dolnym rogu i wybierz, czy chcesz utworzyć przypomnienia zależne od lokacji lub czasu. Jeżeli termin zadania ma ustaloną godzinę, wyświetli się trzecia opcja – Przed zadaniem – umożliwia ona ustawienie przypomnień na wybrany czas przed terminem.
 4. W zależności od opcji wybranej w punkcie 3, ustaw jak powiadomienie będzie uruchamiane – wpisz lokację, określoną datę i czas, wybierz czas, po jakim zadanie będzie zaległe.
 5. Naciśnij ikonę urządzenia po prawej i wybierz, czy chcesz otrzymywać powiadomienia typu push, przez e-mail czy wiadomość tekstową. Jeżeli zadanie jest we współdzielonym projekcie, możesz także ustawić powiadomienia dla członków zespołu, korzystając z domyślnego formatu dla powiadomień.
 6. Kliknij strzałkę, aby zapisać przypomnienie.

reminders-android-add.jpg

 

reminders-android-list.jpg