Komentarze i przesyłanie plików

Available for:
Free
Premium
Business

Nie musisz już tracić czasu na wyszukiwanie potrzebnych ci informacji. Dzięki komentarzom do zadań i projektów możesz dodawać notatki, przesyłać pliki, a nawet prowadzić dyskusje ze współpracownikami. Potrzebne informacje są dokładnie uporządkowane w zadaniach i projektach, dzięki czemu możesz skupić się na pracy.

Komentarze do zadań i projektów są funkcją Premium dla projektów indywidualnych, ale są również dostępne w darmowej wersji we współdzielonych projekach.

Jak dodać komentarze do zadań

Tworząc nowe zadanie: kliknij na ikonę dymku w prawym dolnym rogu okna dodawania zadań. Wpisz komentarz i naciśnij Enter, aby zapisać zadanie.

Wyświetlanie i dodawanie komentarzy do istniejącego zadania: najedź kursorem na zadanie i kliknij na szarą ikonę dymu po prawej od nazwy zadania.

comments-web-quick-add.jpg

 

comments-web-comment.jpg

Tworząc nowe zadanie: kliknij na ikonę dymku w prawym dolnym rogu okna dodawania zadań. Wpisz komentarz i naciśnij Enter, aby zapisać zadanie.

Wyświetlanie i dodawanie komentarzy do istniejącego zadania: najedź kursorem na zadanie i naciśnij na szarą ikonę dymu po prawej od nazwy zadania.

comments-windows-quick-comment.jpg

comments-windows-comment.jpg

Wyświetlanie i dodawanie komentarzy do istniejącego zadania: kliknij na wybrane zadanie, a nastęnie na ikonę dymku, która pojawi się poniżej zadania.

comments-ios-comment.jpg

Wyświetlanie i dodawanie komentarzy do istniejącego zadania: kliknij na wybrane zadanie, a następnie na ikonę dymku, która pojawi się na dole ekranu.

comments-android-comment.jpg

Zamiast wysyłać szereg e-maili, możesz omówić szczegóły zadań i projektów za pomocą Todoist. We współdzielonych projektach możesz wybrać osoby, które chcesz informować o nowych komentarzach.

comments-web-notify.jpg

comments-windows-notify.jpg

comments-ios-notify2.jpg

comments-ios-notify1.jpg

comments-android-notify2.jpg

comments-android-notify1.jpg


Jak dodać komentarze do projektów

Komentarze do projektów są dołączane do projektów, a nie do zadań. W komentarzach możesz umieścić i organizować ważne informacje.

comments-web-project-comment.jpg

comments-windows-project-comment.jpg

comments-ios-project-comment.jpg

comments-android-project-comment.jpg

  1. Ikonka komentarzy do projektów znajduje się w zawsze w prawym górnym rogu widoku projektu w każdej wersji Todoist.
  2. Aby wyświetlić komentarz lub dodać nowy, kliknij na tę ikonę.
  3. Aby zapisać komentarz, naciśnij Dodaj komentarz (Web, Mac i Windows) lub naciśnij strzałkę (Android i iOS).

Przesyłanie plików

Możesz dołączać i przesyłać wszelkiego rodzaju pliki - dokumenty, arkusze kalkulacyjne, pliki PDF, zdjęcia, notatki głosowe i inne pliki - zarówno w komentarzach do zadań i projektów. Wszystkie dane są zsynchronizowane na wszystkich platformach Todoist; masz dostęp do plików z dowolnego miejsca.

Note: Przesyłanie plików jest funkcją Premium. Użytkownicy darmowych kont mają dostęp do plików współpracowników we współdzielonych projektach, ale nie mogą przesyłać własnych plików.

Jak przesyłać pliki z każdego urządzenia

  1. Otwórz wybrany projekt lub zadanie, wykonując kroki opisane powyżej.
  2. Aby dołączyć plik, kliknij lub naciśnij ikonę spinacza.
  3. Wybierz jeden lub więcej plików z urządzenia lub z Dropbox czy Dysk Google.
  4. Aby zapisać komentarz, naciśnij Dodaj komentarz (aplikacja web, Mac i Windows) lub naciśnij strzałkę (iOS i Android).

Możesz również nagrać notatkę audio i dodać ją do komentarzy, co zwykle jest szybsze niż pisanie 🗣

Łączenie z Dropbox i Dyskiem Google

Połącz się z Dropbox i Dyskiem Google, aby móc przeglądać pliki i dołączać je do komentarzy z ekranu aplikacji Todoist.

comments-web-gdrive-dropbox.jpg

comments-ios-gdrive-dropbox2.jpg

comments-ios-gdrive-dropbox1.jpg

comments-android-gdrive-dropbox2.jpg

comments-android-gdrive-dropbox1.jpg