Eksportowanie/importowanie szablonów

Available for:
Free
Premium
Business

Listy kontrolne od dawna pomagają dotrzymywać terminów. Twój zespół powinien korzystać z szablonów projektów, aby nigdy nie zapomnieć ważnych punktów.

Możesz utworzyć i korzystać z szablonów zapisanych w plikach .csv lub plikach web, którymi możesz bez trudu się dzielić z każdym. Oto jak to zrobić:

Uwaga: Szablony można utworzyć tylko za pomocą aplikacji w przeglądarkach i na komputery osobiste.

Tworzenie szablonów projektów


Web, Mac, Windows (starsze wersje)

 1. Otwórz projekt, który chcesz zduplikować.
 2. W prawym górnym rogu ekranu kliknij na ikonę projektu.
 3. Wybierz "Eksportuj jako szablon".
 4. Wybierz w jaki sposób chcesz zapisać szablon: plik .csv lub weblink.

Windows 10

 1. Otwórz projekt, który chcesz zduplikować.
 2. W prawym górnym rogu kliknij na ikonę projektu.
 3. Wybierzt Eksportuj do szablonu.
 4. Wybierz w jaki sposób chcesz zapisać szablon: plik .csv lub weblink.

Szablon twojego projektu będzie dokładną kopią oryginału i będzie zawierać jego terminy, komentarze i pliki.

Uwaga: . W szablonach możesz używać "relatywnych dat". To znaczy, że daty, jak "jutro" lub "za 5 dni", będą odnosić się do daty ,w której szablon został importowany do nowego projektu. Na przykład, gdy utworzysz nowy projekt i importujesz szablon 5 maja, każde zadanie z terminem w szablonie na"jutro" będzie miało termin na 6 maja.


Importowanie szablonów z weblinków

 1. Kliknij na weblink szablonu projektu, aby go odtworzyć.
 2. Kliknij Importuj.

duplicate-projects-web-importing.jpg

Nowy projekt pojawi się na dole listy projektów z całą zawartością oryginału – zadaniami, terminami, komentarzami i plikami.

Note: Możesz także importować szablon do istniejącego projektu z rozwijanego menu na ekranie importowania.  

Importowanie szablonu projektu z pliku .csv


Web, Mac, Windows (starsze wersje)

 1. Utwórz nowy projekt – lub utwórz istniejący projekt - do którego zaimportujesz szablon.
 2. Kliknij na ikonę projektu w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz Importuj z szablonu.
 4. Wybierz plik.csv szablonu na komputerze (patrz Krok 4 powyżej)

 

duplicate-project-web-import-from-template.jpg


Windows 10

 1. Utwórz nowy projekt – lub utwórz istniejący projekt - do którego zaimportujesz szablon.
 2. W prawym górnym rogu ekranu, kliknij na ikonę projektu.
 3. Wybierz Importuj z szablonu.
 4. Wybierz plik.csv szablonu na komputerze (patrz Krok 4 powyżej)

date-and-time-windows.jpg

Do projektu zostaną zaimportowane zadania oraz wszystkie terminy, komentarze i pliki.


Tip: Możesz odtworzyć projekt z szablonu jeszcze szybciej, upuszczając plik .csv bezpośrednio na projekt.


 

 

Wyślij zlecenie
Have more questions? Contact Us