Eksportowanie/importowanie szablonów projektów

Dostępne w:
Darmowy
Premium
Business

Listy kontrolne od dawna pomagają dotrzymywać terminów. Twój zespół powinien korzystać z szablonów projektów, aby nigdy nie zapomnieć ważnych punktów podczas tworzenia projektów.

Możesz utworzyć i korzystać z szablonów zapisanych w plikach .csv lub plikach web, którymi możesz bez trudu dzielić się z innymi. Oto jak to zrobić:

Możesz także bez trudu duplikować zadania w projekcie

Szablony projektów można utworzyć tylko w aplikacji webowej i na komputery osobiste. Funkcja ta nie jest dostępna na urządzenia przenośne.

Tworzenie szablonów projektów

 1. Otwórz projekt, który chcesz zduplikować.
 2. W prawym górnym rogu kliknij na wrench.png ikonę czynności projektu.
 3. Wybierz "Eksportuj jako szablon".
 4. Wybierz w jaki sposób chcesz zapisać szablon: plik .csv lub weblink.
 1. Otwórz projekt, który chcesz zduplikować.
 2. W prawym górnym rogu kliknij nawrench.png ikonę czynności projektu.
 3. Wybierz Eksportuj do szablonu.
 4. Wybierz w jaki sposób chcesz zapisać szablon: plik .csv lub weblink.

Szablon twojego projektu będzie dokładną kopią oryginału i będzie zawierać jego terminy, komentarze i pliki.

W szablonach masz opcję "Użyj dat względnych". Po jej włączeniu daty, jak "jutro" lub "za pięć dni" zostaną ustawione na podstawie daty, kiedy szablon został importowany do nowego projektu. Gdy utworzysz nowy projekt i importujesz szablon 5 maja, każde zadanie z terminem w szablonie na"jutro" będzie miało termin na 6 maja.

Importowanie szablonów z weblinków

 1. Aby odtworzyć szablon projektu, kliknij na jego link (patrz krok 4).
 2. Kliknij Importuj.

duplicate-projects-web-importing.jpg

Nowy projekt pojawi się na dole listy projektów z całą zawartością oryginału – zadaniami, terminami, komentarzami i plikami.

Możesz także importować szablon do istniejącego projektu z rozwijanego menu na stronię importowania.

Importowanie szablonu projektu z pliku .csv

 1. Utwórz nowy projekt – lub utwórz istniejący projekt – do którego zaimportujesz szablon.
 2. W prawym górnym rogu kliknij na wrench.pngikonę czynności projektu.
 3. Wybierz Importuj z szablonu.
 4. Wybierz plik.csv szablonu na komputerze (patrz Krok 4 powyżej)

 

duplicate-project-web-import-from-template.jpg

 1. Utwórz nowy projekt – lub utwórz istniejący projekt – do którego zaimportujesz szablon.
 2. W prawym górnym rogu kliknij nawrench.png ikonę czynności projektu.
 3. Wybierz Importuj z szablonu.
 4. Wybierz plik.csv szablonu na komputerze (patrz Krok 4 powyżej)

date-and-time-windows.jpg

Do projektu zostaną zaimportowane zadania oraz wszystkie terminy, komentarze i pliki.

Możesz odtworzyć projekt z szablonu jeszcze szybciej, upuszczając plik .csv bezpośrednio na istniejący projekt.