Przeglądanie dziennika zdarzeń konta

Dostępne w:
Darmowy
Premium
Business

Dzięki dziennikowi zdarzeń masz pełen wgląd w Twoją aktywność i oraz współpracowników w projekcie. Dane są zorganizowane wg. daty, filtrowane wg. projektu, osób czy rodzaju zdarzeń. Masz wgląd w:

 • Dodane zadania
 • Edytowane zadania
 • Ukończone zadania
 • Nieukończone zadania
 • Usunięte zadania

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń na Twoim koncie:

 1. Kliknij ikonę trybu w prawym górnym rogu Todoist.
 2. Wybierz Wyświetl dziennik zdarzeń.
 3. Aby filtrować zdarzenia wg. projektu, osoby, rodzaju zdarzeń, użyj rozwijanych menu na górze ekranu.

web3.jpg

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń projektu:

 1. Kliknij na nazwę projektu, aby go otworzyć.
 2. Kliknij na ikonę dymku rozmowy w prawym górnym rogu, aby otworzyć widok komentarzy projektu.
 3. Kliknij na ikonę dziennika zdarzeń na prawo od nazwy projektu.web1.jpgweb2.jpg
 4. Aby zmienić projekt – lub filtrować wg. osób lub rodzajów zdarzeń – użyj rozwijanego menu na górze.

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń zadania:

 1. Najedź kursorem na zadanie i kliknij na ikonę dymku rozmowy, która pojawi się na prawo. Następnie otwórz widok komentarzy do zadania.
 2. Kliknij na ikonę dziennika zdarzeń na górze komentarzy, na prawo od nazwy projektu.

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń na Twoim koncie:

 1. W lewym górnym rogu kliknij na swoje imię.
 2. Wybierz Aktywność.
 3. Aby filtrować wg. projektu, użyj flask_icon.pngikony strzałki . Aby filtować wg. zdarzeń, użyj filter_icon.pngikony filtra w prawym górnym rogu. We współdzielonych projektach możesz filtrować również wg. współpracujących.

windows.jpg

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń projektu:

 1. Kliknij na nazwę projektu, aby go otworzyć.
 2. Kliknij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu i wybierz Dziennik zdarzeń.
 3. Aby filtrować wg. zdarzeń lub użytkowników (we współdzielonym projekcie), użyj ikony filtrafilter_icon.png w prawym górnym rogu.

Uwaga: Dzienniki zdarzeń dla zadań dostępne są obecnie wyłącznie w aplikacjach na przeglądarki, macOS, Windows (starsze wersje) i Android. Pracujemy nad wersjami dla iOS i Windows 10.

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń projektu:

 1. W lewym górnym rogu ekranu naciśnij ikonę menu.
 2. W menu nawigacji naciśnij nazwę projektu, aby go otworzyć.
 3. W prawym górnym rogu projektu naciśnij ikonę trzech kropek.
 4. Z rozwijanego menu wybierz Dziennik zdarzeń.
 5. Aby zmienić projekt lub wyświetlić zdarzenia we wszystkich projektach:
  • Naciśnij ikonę projektu w prawym górnym rogu dziennika zdarzeń.
  • Naciśnij Wszystkie projekty lub wybrany projekt.
 6. Aby filtrować wg. współpracujących lub zdarzeń, wpisz:
  • Naciśnij ikonę filtra w prawym górnym rogu dziennika zdarzeń.
  • Z rozwijanego menu wybierz Wg. typu zdarzeń lub Wg. współpracowników.
  • Określ wybór i naciśnij OK.

android.jpg

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń zadań:

 1. Naciśnij zadanie, aby je zaznaczyć.
 2. Naciśnij ikonę trzech kropek w prawym górnym rogu.
 3. Z rozwijanego menu wybierz Dziennik zdarzeń.

Aby wyświetlić dziennik zdarzeń projektu:

 1. Aby otworzyć projekt, naciśnij go.
 2. W prawym górnym rogu projektu naciśnij ikonę trzech kropek.
 3. Z rozwijanego menu wybierz Dziennik zdarzeń.
 4. Aby zmienić projekt lub wyświetlić zdarzenia we wszystkich projektach:
  • Naciśnij ikonę projektu w prawym górnym rogu dziennika zdarzeń.
  • Wybierz Wszystkie projekty lub wybrany projekt.
  • Naciśnij Zastosuj w prawym górnym rogu.
 5. Aby filtrować wg. współpracujących lub zdarzeń, wpisz:
  • Naciśnij ikonę filtra w prawym górnym rogu dziennika zdarzeń.
  • Naciśnij Filtruj wg. współpracowników lub Filtruj wg. czynności.
  • Wybierz żądane elementy.
  • Naciśnij Zastosuj w prawym górnym rogu.

ios.jpg

Uwaga: Dzienniki zdarzeń dla zadań dostępne są obecnie wyłącznie w aplikacjach na przeglądarki, macOS, Windows (starsze wersje) i Android. Pracujemy nad wersjami dla iOS i Windows 10.