Jak korzystać z Todoist i Mailplane?

Dostępne w:
Darmowy
Premium
Business

Co to jest Mailplane?

Mailplane to klient poczty.

Na czym polega ta integracja?

Mailplane umożliwia tworzenie zadań w oparciu o konwersacje Mailplane.

Jak powiązać Todoist i Mailplane?

Nie musisz nic robić. Todoist automatycznie połączy się z Newton.

Jak korzystać z tej integracji?

  1. Otwórz konwersację w Mailplane.
  2. Wybierz tekst, który chciałbys uwzględnić w sekcji komentarzy nowego zadania. Jeśli tego nie zrobisz, Mailplane automatycznie skopiuje całą treść bieżącej wiadomości.
  3. Z menu Edycja wybierz Save to Todoist (zapisz w Todoist).
  4. Po zakończeniu edycji nowo utworzonego zadania zapisz je, naciskając Add Task (Dodaj zadanie).