Jak przyznawane/zabierane są punkty Karma?

Dostępne w:
Darmowy
Premium
Business

Otrzymujesz punkty Karma, gdy:

  • Dodajesz zadania.
  • Wykonujesz zadania na czas.
  • Wykorzystujesz zaawansowane funkcje, jak etykiety, cykliczne terminy i przypomnienia.
  • Wykonujesz cele dotyczące liczby zadań, które chcesz wykonać każdego dnia lub tygodnia.
  • Wykonujesz cele przez kilka dni/tygodni bez przerwy.

Tracisz Karmę, gdy:

  • Masz zadania, których termin upłynął 4 dni temu lub później.

Możesz zmienić ustawienia dla Karmy, aby ustawić własne cele na dzień czy tydzień, a także wybrać dni, które nie będą w wliczane w celach (np. weekend), ustawić tryb wakacyjny, żeby nie przerwać serii wykonywanych zadań.