Łączenie kont Todoist

Dostępne w:
Darmowy
Premium
Business

Nie można łączyć oddzielnych kont Todoist.

Jeśli chcesz przenieść swoje dane (bieżące zadania, projekty i etykiety) z jednego konta do drugiego, możesz to zrobić eksportując i importując projekty. Wystarczy zapisać dane z konta w pliku CSV i importować je na innym koncie.

Twoje ukończone zadania oraz filtry, etykiety, z których nie korzystasz i punkty Karma nie zostaną przeniesione.

Możesz też zmienić adres e-mail przypisany do konta.