Ustawianie terminów za pomocą Inteligentnego Terminarza

Dostępne w:
Darmowy
Premium
Business

Masz problemy z ustaleniem realistycznych terminów dla zadań? Pomoże ci w tym Inteligentny Terminarz.

Inteligentny Terminarz wykorzystuje specjalny algorytm do wyznaczenia odpowiednich terminów (zawsze możesz edytować lub odrzucić sugestie Inteligentnego Terminarza).

Inteligentny Terminarz wyznacza idealny termin dla zadań biorąc pod uwagę:

 • Twoje nawyki – Na e-maile odpowiadasz zwykle w poniedziałek rano? Sobota to dzień, w którym czytasz? Inteligentny Terminarz uczy się twoich nawyków i uwzględnia je podając terminy dla zadań.
 • Pilność zadania – Inteligentny Terminarz ocenia, jak pilne jest zadanie na podstawie anonimowych danych od użytkowników Todoist.
 • Dni robocze vs weekend – Inteligentny Terminarz uczy się, jakie zadania są wykonywane w weekendy, a których termin należy ustalić na dni robocze (np. "Skończ szkic" lub "Sprawdź pocztę").
 • Najbliższe zadania – Masz na jutro dużo pracy, a piątek wolny? Inteligentny Terminarz stara się równomiernie rozłożyć prace na cały tydzień.
 • Twoje cele na tydzień i dzień –Inteligentny Terminarz będzie sugerował terminy, aby pomóc ci osiągnąć cele w danym dniu czy tygodniu (więcej o Karmie).

Jak każde rozwiązanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, Inteligentny Terminarz będzie bardziej precyzyjny, im częściej będziesz korzystał z Todoist.

Jak uruchomić Inteligentny Terminarz:

Gdy zmieniasz termin zaległych zadań

 1. W widoku Dziś lub 7 dni kliknij na Zmień termin dla zaległych w prawnym górnym rogu listy zadań.
 2. Najedź kursorem na zadanie, kliknij na szarą ikonę kalendarza po prawej i zacznij edytować termin (opcjonalne)
 3. Gdy zakończysz edycję zadania, naciśnij Uaktualnij na dole listy.

smart-schedule-web-panel-edit.jpg

Dodając zadanie lub zmieniając jego termin

 1. Utwórz nowe zadanie lub kliknij na zadanie, dla którego chcesz zmienić termin.
 2. Kliknij na pole z datą po prawej od nazwy zadania.
 3. Kliknij na sugerowaną datę w lewym górnym rogu menu daty.
 4. Kliknij zapisz.

smart-schedule-web-shortcut.jpg

Zmieniając terminy dla wielu zadań

 1. W widoku zadań zaznacz zadania do edycji.
 2. Kliknij Terminarz w menu, które pojawi się na górze ekranu Todoist.
 3. Kliknij naInteligentny Terminarz, aby zobaczyć proponowane terminy dla wybranych zadań.
 4. Najedź kursorem na zadanie, kliknij na szarą ikonę kalendarza po prawej i zacznij edytować sugerowany termin (opcjonalne).
 5. Gdy zakończysz edycję zadania, naciśnij Uaktualnij na dole listy.

Gdy zmieniasz termin zaległych zadań

 1. W widoku Dziś lub 7 dni kliknij na Zmień termin dla zaległych w prawnym górnym rogu listy zadań.
 2. Najedź kursorem na zadanie, kliknij na szarą ikonę kalendarza po prawej i zacznij edytować sugerowany termin (opcjonalne).
 3. Gdy zakończysz edycję zadania, naciśnij Uaktualnij wszystkie poniżej.

smart-schedule-windows-panel-edit.jpg

Dodając zadanie lub zmieniając jego termin

 1. Utwórz nowe zadanie lub kliknij na zadanie, dla którego chcesz zmienić termin.
 2. Kliknij na pole daty po prawej (gdy tworzysz nowe zadanie) lub ikonę kalendarza (gdy zmieniasz termin).
 3. Kliknij na sugerowaną datę w lewym dolnym rogu (gdy tworzysz zadanie) lub w lewym górnym rogu (gdy zmieniasz termin).

smart-schedule-windows-shortcut.jpg

Zmieniając terminy dla wielu zadań

 1. Przejdź do trybu zaznaczania wciskając Ctrl+m lub (w filtrowanym widoku) klikając na ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu i wybierając Tryb zaznaczania.
 2. Zaznacz zadania, których termin chcesz zmienić.
 3. Kliknij na ikonę kalendarza na górze ekranu.
 4. Kliknij na sugerowaną datę w lewym górnym rogu ekranu.
 5. Gdy zakończysz edycję zadania, naciśnij Uaktualnij wszystkie poniżej.
 1. W widoku Dziś lub 7 dni kliknij na Zmień terminw prawnym górnym rogu listy zadań.
 2. Naciśnij zadanie i kliknij Zmień termin, aby zmienić sugerowany termin (opcjonalne).
 3. Gdy zakończysz edycję zadania, naciśnijUaktualnij w prawym górnym rogu.

smart-schedule-ios-panel-edit.jpg

Zmieniając termin zadania

 1. Przeciągnij w lewo po ekranie nad zadaniem, którego termin chcesz zmienić.
 2. Naciśnij na sugerowaną datę na górze ekranu.

smart-schedule-ios-shortcut.jpg

Zmieniając terminy dla wielu zadań

 1. W dowolnym widoku ekranu naciśnij ikonę z trzema kropkami w prawym górnym rogu i wybierz Edytuj wiele elementów.
 2. Zaznacz zadania, których termin chcesz zmienić.
 3. Kliknij na ikonę kalendarza w menu, które pojawi się na dole ekranu Todoist.
 4. Naciśnij Inteligentny Terminarz.
 5. Naciśnij zadanie i kliknij Zmień termin, aby zmienić sugerowany termin (opcjonalne).
 6. Gdy zakończysz edycję zadania, naciśnij Uaktualnij w prawym górnym rogu.

Gdy zmieniasz termin zaległych zadań

 1. W widoku Dziś lub 7 dni kliknij na Zmień termin w prawnym górnym rogu listy zadań.
 2. Naciśnij zadanie i kliknij Zmień termin, aby zmienić sugerowany termin (opcjonalny).
 3. Gdy zakończysz edycję zadania, naciśnijUaktualnij w prawym górnym rogu.

smart-schedule-android-panel.jpg

Zmieniając termin zadania

 1. Przeciągnij w lewo po ekranie nad zadaniem, którego termin chcesz zmienić.
 2. Kliknij na sugerowaną datę w lewym górnym rogu menu daty.

smart-schedule-android-shortcut.jpg

Zmieniając terminy dla wielu zadań

 1. W widoku zadań zaznacz zadania do edycji.
 2. Kliknij na ikonę kalendarza w menu, które pojawi się na dole ekranu Todoist.
 3. Naciśnij Inteligentny Terminarz.
 4. Naciśnij zadanie i kliknij Zmień termin, aby zmienić sugerowany termin (opcjonalny).
 5. Gdy zakończysz edycję zadania, naciśnijUaktualnij w prawym górnym rogu.

Prywatność i bezpieczeństwo

Użytkownicy słusznie są zaniepokojeni tym, jak firmy wykorzystują ich dane – my także! Chcemy aby nasi użytkownicy wiedzieli, jak Inteligentny Terminarz wykorzystuje ich dane:

Wszystkie osobiste dane użytkowników (np. w zadaniach, które zawierają słowo "e-mail") są przetwarzane automatycznie przez algorytm Inteligentnego Terminarza. Dostępu do tych danych nie ma żadna inna usługa oprócz Todoist, ani też nasi pracownicy. Twoje dane są prywatne i należą wyłącznie do ciebie.

Dane użytkowników wykorzystywane do przewidywania zachowań użytkowników (np. jakie zadania oznaczają oni jako pilne) są agregowane i anonimowe. Nasi pracownicy nie mają dostępu do danych, które pozwalają zidentyfikować osoby. Nie udostępniamy też tych danych osobom trzecim bez zgody użytkowników.

Przeczytaj cały tekst naszej polityki prywatności; dowiesz się, jak chronimy twoje dane osobiste.