Zadania utworzone za pomocą rozszerzenia Gmail otwierają inne konto Gmail

Dostępne w:
Darmowy
Premium
Business

Dodając zadanie za pomocą rozszerzenia Gmail Todoist, zadanie zostanie zapisane z adresem URL dodanego e-maila. Jeśli jesteś zalogowany na wielu kontach Gmail, Google doda numer do adresów URL, aby określić, z którym kontem e-mail jest powiązany.

Liczba ta po prostu pokazuje kolejność, w jakiej się zalogowałeś na te konta. Pierwsze konto, na które się zalogujesz, będzie miało "0", drugie konto będzie miało "1" itd. Na przykład:

Jeśli więc jesteś zalogowany na Twoich kontach Gmail, jak osobiste, praca i freelance w takiej kolejności, linki do nich będą wyglądać tak:

Należy zwrócić uwagę na koniec adresu URL.

Jeśli ponownie zalogujesz się na wszystkie te konta Gmail, ale tym razem w innej kolejności, numery będą powiązane z innym kontem. Na przykład:

Przed zmianą kolejności logowania link https://mail.google.com/mail/u/0/#starred/158bf0e7285ae8ad2 prowadziłby do e-maila na koncie osobistym.

Po zmianie kolejności logowania, będzie on teraz prowadził do konta praca. Ponieważ link otwiera nowe konto Gmail, e-mail nie będzie już dostępny.

Aby linki działały znowu, musisz zalogować się na swoje konta Gmail w tej samej kolejności, w jakiej korzystałeś z nich podczas dodawania tych e-maili jako zadań.