Jak najlepiej korzystać z projektów

Dostępne w:
Darmowy
Premium
Business

Niezależnie od tego czy pracujesz nad raportem, robisz zakupy, czy planujesz ślub, stwórz projekt, aby wszystkie ważne szczegóły były w jednym miejscu.

Zacznij od dodania zadań do projektu. Po utworzeniu projektu, dodaj istotne zadania. Potraktuj to jak burzę mózgów – tutaj każdy pomysł jest dobry. Każdy szczegół ma znaczenie. Możesz dodać zadanie bezpośrednio do projektu wybierając Dodaj zadanie lub symbol+na klawiaturze.

Podczas szybkiego dodawania nowego zadania, możesz od razu przenieść je do projektu wpisując "#" i nazwę projektu.Project_Quick_Add.gif

Określ projekt w czasie wyznaczając dla niego termin.

Niektóre zadania są pilne a inne mogą poczekać. Upewnij się, że zrobisz wszystko na czas i wyznacz dla każdego zadania termin.

Ustaw termin wpisując datę w nazwę zadania, np. "Dziś", "Następny czwartek" lub "12 marca".

Project_Set_DAte.png

Dzięki ustawieniu terminów dla zadań, będziesz mógł łatwo sprawdzić, które zadania są następne w kolejności do zrobienia w Twoim projekcie:

Project_Dates.png

Skup się na najważniejszych zadaniach dzięki ustawieniu priorytetów.

Niektóre zadania są ważniejsze od innych. Ustaw najważniejsze zadania w projekcie jako priorytet 1 – zaznaczą się na czerwono, co pomoże Ci o nich pamiętać. Reszcie zadań przypisz priorytet 2 (pomarańczowy), priorytet 3 (żółty) lub priorytet 4 (biały).

Project_Priority.gif

Project_Priority_Android.gif

Project_Priority_iOS.gif

 

Jeśli zadanie nie jest dla Ciebie ważne, po prostu je usuń. Niepotrzebne zadania jedynie rozpraszają Twoją uwagę.

Organizowanie projektów dzięki sekcjom.

Podziel projekt na poszczególne części organizując je w sekcje. Możesz łatwo to zrobić wpisując dwukropek na końcu nazwy zadania.

Project_Section.gif

Project_Sections_Android.gif

Project_Sections_iOS.gif

Przeciągnij i upuść zadania, aby zmienić pozycję zadań na liście lub utworzyć pod-zadania pod każdą sekcją.

Możesz również przeciągnąć i upuścić pod-zadania pod dowolnym zadaniem.

Dowiedz się więcej o projektach: