Skapa delprojekt

Available for:
Gratis
Premium
Företag

Håll din ständigt växande projektlista prydligt organiserad med delprojekt. Till exempel, du kanske vill skapa "förälder" projekt som heter "Arbete" och "Personligt" och sedan organisera olika delprojekt under var och en.

Du kan bryta ner delprojekt under dess "förälder" projekt för att tillfälligt dölja dem. Det hjälper dig att fokusera på rätt projekt vid rätt tidpunkt utan att bli distraherad av allt annat.

Vi stödjer för tillfället delprojekt på 3 indragsnivåer.

sub-projects-web-list.jpg

sub-projects-windows-list.jpg

sub-projects-ios-list.jpg

sub-projects-android-list.jpg

Så här förvandlar du ett projekt till ett delprojekt:

  1. Hovra över ett projekt.
  2. Klicka och håll det grå "handtaget" som syns till vänster om projektet.
  3. Dra och släpp till vänster eller höger för att ändra dess indragningsnivå.

 

sub-projects-web.gif

  1. Håll ner ett projekt och dra det till vänster eller höger för att ändra dess indragningsnivå.
  2. För att lägga till ett nytt delprojekt, högerklicka på ett existerande projekt och välj Lägg till under indragen.

sub-projects-windows.gif

  1. Håll ner valfritt projekt.
  2. Dra och släpp det till höger eller vänster för att ändra dess indragningsnivå.

sub-projects-android.gif

  1. Håll ner valfritt projekt.
  2. Dra och släpp det till höger eller vänster för att ändra dess indragningsnivå.

sub-projects-ios.gif

Du kan även skapa delprojektinom projekt för att dela upp stora uppgifter i mindre, lätthanterliga bitar.