Getting Things Done (GTD) med Todoist

Tillgängligt för:
Gratis
Premium
Företag

Getting Things Done (även kallat GTD) är en populär fem-stegs hanteringsmetod som är baserad på att få allting ur huvudet och istället sätta det på din to-do lista. Det minskar stress och glömska genom att hjälpa dig fokusera på att slutföra uppgifter istället för att försöka komma ihåg dem.

Klicka härför att läsa mer om GTD metodiken.

Inrätta GTD arbetsflöde med Todoist

Kom igång med GTD i Todoist genom att följa dessa 5 steg:

  1. Fånga vardagliga uppgifter som dyker upp i dina tankar i din Todoist inbox. Skriv snabbt in eller diktera uppgifter när du kommer på dem genom att använda vardagligt språk såsom "skicka faktura 3:e maj" eller vattna blommor var 4:e dag med början den 20:e juni och slut 30:e sept."
  2. Klargördina fångade uppgifter och se till att de är genomförbara med konkreta steg. Om ej, radera dem. Om uppgiften tar mindre än 2 minuter, gör den med en gång (vi föreslår att du använder en @två-minuter etikett för dessa uppgifter).
  3. Organiseradina uppgifter från din Todoist Inbox till specifika projekt. Dela upp komplicerade uppgifter i mer hanterbara åtgärdsobjekt genom att använda deluppgifter. Tilldela förfallodatum, etiketter och prioriteringsnivåer för bättre organisation.
  4. Fundera över hur du tagit dig framåt. Använd dina pågående, kommande och slutförda uppgifter till att säkra att du sätter rimliga förfallodatum och prioritetsnivåer. Se över din Todoistkarma för att avgöra vilken produktivitetsnivå du vill ha varje dag, vecka och månad. Du kan justera din arbetsbelastning vid behov. Se till att du ger dig själv tillräckligt med tid till att slutföra uppgifter och  att du rensar hjärnan däremellan.
  5. Engagera digi dina uppgifter genom att arbeta med dem! Var effektiv genom att prioritera uppgifter baserat på ledig tid, din energinivå eller en uppgifts brådskande/låga prioritering.

(GTD och Getting Things Done är registrerade varumärken som tillhör David Allen & Co. Todoist är inte anslutet till David Allen & Co. eller Getting Tnigns Done.)