Lägg till en widget på din låsskärm i Android.

Tillgängligt för:
Gratis
Premium
Företag

Du kan lägga till en Todoist-widget till din låsskärm, så att du kan se dina kommande uppgifter på ett kick och lägga till nya, utan att behöva låsa upp din enhet. Såhär gör du:

Stöd för låsskärmswidgetar togs bort för Android Lollipop, så detta kommer endast att fungera för versioner före 5.0.

  1. I stående format sveper du tvärs över skärmens övre del, tills du ser plusikonen. I liggande format sveper du till höger från skärmens vänstersida.
  2. Tryck på plusikonen. Om du blir ombedd, ange din PIN-kod, mönster eller lösenord. Sedan ser du de olika widgetar som finns.
  3. Tryck på Todoistwidgeten för att lägga till den.