Lägg till en snabbinställnings-Tile för uppgiftstilläggning

Tillgängligt för:
Gratis
Premium
Företag

En Tile med snabbinställning för "Lägg till uppgift", för Android Nougat, är ett behändigt sätt att snabbt lägga till uppgifter i Todoist.

android-setting-tile.jpg

För att lägga till, ta bort eller flytta en snabbinställnings-Tile för uppgiftstilläggning, följ dessa steg:

  1. Öppna Snabbinställningar.
  2. Tryck på pennikonen (eller, om du använder en Samsung-enhet, ikonen med 3 vertikala punkter -> redigera).
  3. Tryck och dra inställningarna till dit du vill ha dem.
  • För att lägga till en inställning, dra upp den från "Dra för att lägga till Tiles."
  • För att ta bort en inställning, dra ned den till "Dra hit för att ta bort."

Dina första Tiles för flera inställningar blir din Snabbinställningslist