Integrationsstatus för Google Kalender

Tillgängligt för:
Gratis
Premium
Företag

 

Om din integration återkallats, behöver du installera integrationen igen med den Googlekalender som synkades tidigare med din Todoist, för att undvika att skapa kopior.